General information about conference

Phone: +38-044-537-52-44 / +38-099-010-50-39
Email: foundation@rimon.in.ua

Clinical Hospital “Feofaniya”

Phone: +38-044-259-68-46
Address: 21, Zaboltnoho st, Kyiv, Ukraine

Oleksandr Voznyak

Phone: +38 044 259-68-94

Oleg Maydannyk 

Mobile: +38067-236-76-94
E-mail: uwnsm2019@gmail.com

Nataliya Pryanykova

President of Charitable Foundation Research Innovations in Medicine «RIMON”

Business centre «Panorama”, Velyka Zhytomirska st., 20, 7 fl., Kyiv, Ukraine, 01001 

Моb.: +380504489338
Tel./Fax: +380445375277
E-mail: rimon.foundation@gmail.com